Property Value Property Value
TitleGrundelige betänkiande, om thet wederstyggelige och fördömlige fylleriit, som nu, i thenne arge werldennes sidsta vphälning, gåår i fullan duus / förswenskat aff s. Erich Ribbing ... edition: nu andre gången öffwerseedt, och och(!) vthi trycket förfärdigat, effter thens s. herrens effterlåtna husfrus, ... Emerentiae Gyllenstiernes flitige begär, aff Sylvestro Joh. Phrygio. AuthorColer, Johann, -1639
LocationStockholm:, [1620] : ([Olof Olofsson]) Year1620
LanguageenClassification(SAB): Ohi
ClassOhiSubjectHeadings 
SubjectHeadings2 CD15
Encodingutf8Extent(1) 2-23 s. ; 4:o.
IdentifierHASH014505fbd2d7a96a80053c20  
Book index